ติดตั้ง MRTG Centos

February 8, 2012

ติดตั้ง MRTG Centos

# yum install httpd #service httpd start #chkconfig httpd on # yum install mrtg # echo “export LANG=en_US” >> /etc/rc.local # cfgmaker -global “options[_]:bits,growright” –global “workdir:/var/www/html” public@localhost […]