ชีวิต

February 7, 2012

ชีวิตกับการวางแผน

การวางแผนชีวิต ทำได้หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดของแต่ละคน แต่มีสักกี่คนที่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่วางแผนไว้ ในตอนเด็กเมื่อมีใครถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” เราก็จะทำท่าหลับตาแล้วคิดนิดหนึ่ง แล้วก็ตอบคำถามนั้น ณ ความคิดที่เราคิดตอนนั้น เริ่มเรียนมัธยมปลาย ชีวิตเริ่มมีการวางแผนชัดเจนมากขึ้น เพราะเราต้องเลือกสายในการเรียน ถ้าอยากเป็น แพทย์ พยาบาล  วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ก็ต้องเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าสนใจในด้านอื่นๆ ก็ไม่จำเป็นจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่จะเห็นว่า คนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ แล้วเกิดเปลี่ยนใจที่จะไปเรียนสายอื่นๆ นั้น เขากลับเรียนได้ดี […]