คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

March 21, 2011

คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร พระศรีญาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สรุปเนื้อหาการบรรยาย            การปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ควรจะต้องคุณธรรมและจริยธรรม การทําดี กว่าจะได้ผลตอบแทนต้องใช้เวลา การทําดีในโลกปัจจุบัน ผลที่ต้องการมักเป็นไปคนละด้าน […]
January 6, 2010

คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อาจารย์วันชัย  สอนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สรุปเนื้อหาการบรรยาย                    […]