ความสำเร็จในการทำงาน

February 6, 2012

คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ

คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหรือองค์กรอีกอย่างหนึ่ง เพราะคุณทุกทุกคนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ขององค์กร การเสริมสร้างให้กำลังใจที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังในการทำงานของคุณได้ ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU  เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2552  เรื่อง การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน  วิทยากรอาจารย์ยงยุทธ พีรพงค์พิพัฒน สถาบันดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลาการเข้ารับฟังเพียง 3 ชั่วโมง แต่ได้ความรู้มากกว่าที่คิดไว้ จึงขอนำข้อมูลที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอมาบอกต่อ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มากก็น้อย ถ้าบุคคลนั้น “ขาดกำลังใจในการทำงาน”  “ความสำเร็จของคุณคืออะไร” […]