ความซื่อสัตย์

February 6, 2012

เรื่องดีที่แม่อยากเล่า “หญิงหม้ายกับบุตร”

“หญิงหม้ายกับบุตร” ตัวอย่างของความซื่อสัตย์  จากหนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 5 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เนื้อหาโดยสรุป           มีหญิงหม้ายสามีตาย ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ค้าขายเก็บเล็กผสมน้อย จนมีเพียงพอแค่ค่าตัดเสื้อผ้า ค่ารถไฟ และค่าหนังสือ จึงอยากส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือ โดยจะไปฝากไว้กับลุงที่อยู่ที่กรุงเทพฯ หญิงหม้ายคนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องส่งลูกขึ้นรถไฟ ไปที่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นหญิงหม้ายได้ปรารภกับลูกว่า ตอนนี้เจ้าอายุ 12 แล้ว จะต้องซื้อตั๋วผู้ใหญ่แล้ว หากเป็นเมื่อวานก็จะดี             เมื่อไปซื้อตั๋ว […]