ข้าราชการ

March 12, 2012

นิยาม “คนพันธุ์ใหม่” NEXT GENERATION LEADERS

นิยาม “คนพันธุ์ใหม่” NEXT GENERATION LEADERS นิยามแห่ง “มนุษย์พันธุ์ใหม่” ในโครงสร้าง “ข้าราชการ” เพียงคำนิยามจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ก็ทำให้หนังสือ “NEXT GENERATION LEADERS คนพันธุ์ใหม่ ที่ไม่ธรรมดา” ได้รับความสนใจยิ่งอยู่แล้วยิ่งเมื่อพลิกไปภายในเล่มได้พบกับข้อเขียนของ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ […]