การแก้ไขปัญหา

August 10, 2011

กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง               กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร          ดร.รัฐ  ธนาดิเรก สรุปเนื้อหาการบรรยาย หลักการพื้นฐาน (Foundation of Strategic Thinking)  –       การคิดเชิงกลยุทธ์ – Foundation of Strategic Thinking […]