การรติดตั้ง wordpress

February 2, 2012

วิธีการติดตั้ง wordpress โดยจำลองเซริฟเวอร์บนเครื่องตัวเอง

โปรแกรมที่ต้องดาวน์โหลด 1. ดาวน์โหลด Appserv ที่ http://www.appservnetwork.com 2. ดาวน์โหลด WordPress ที่ www.wordpress.org การติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลด จากลิงค์ Download Sourceforge.net : http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download จะอยู่ที่ c:>>>AppServ เสร็จแล้ว ดาวน์โหลด wordpress เมื่อได้มาแล้ว ใน copy […]