การพัฒนาภาษาอังกฤษ

August 6, 2012

การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หลักสูตร การพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงาน  นางสุจิตรา ยอดเสน่หา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สรุปเนื้อหาการอบรม การที่จะสามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้นั้นจะต้องมีทั้งการเรียนรู้และเลียนแบบ เน้นการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจเป็นหลัก ไม่ต้องอายที่จะพูด ภาษาอังกฤษมีทั้งแบบอเมริกัน และอังกฤษ ซึ่งการใช้คำศัพท์จะแตกต่างกัน หรือไม่ก็มีการสะกดต่างกัน หรือออกเสียงต่างกันบ้าง ในคำศัพท์ที่ใช้เหมือนกันซึ่งแสดงถึงการยื้อกันทางวัฒนธรรมของภาษา เช่น football (BE) soccer (AE) หรือ การสะกด เช่น colour […]