การพัฒนาบุคลิกภาพ

September 13, 2011

การพัฒนาบุคลิกภาพ

เรื่อง                   การพัฒนาบุคลิกภาพ วันที่อบรม           วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  2554 (เวลา 09.00  – 12.00 น.)  วิทยากร              ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   บุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วย รูปลักษณ์ (Appearance) การกระทำ (Performance) และศักยภาพ […]