การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

December 19, 2009

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เค้าทำกันอย่างไร ?

           ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร องค์กรที่จะก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ต้องมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกองค์กรมักจะพบพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่พึงประสงค์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           สำหรับโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์”   ผู้บรรยาย ได้แก่ ผศ. ดร. นิภา  แก้วศรีงาม  อาจารย์ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง สรุปได้คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นที่พึงประสงค์ ของหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วๆ ไป  ดูได้จากสาเหตุของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสาเหตุ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบและกระบวนการ  […]
December 17, 2009

แนะนำหนังสือน่าอ่าน “รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2551/2552”

          แนะนำหนังสือดีมีประโยชน์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะ  หนังสือที่อยากแนะนำให้อ่านนี้เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลอัตราแรกจ้างพนักงานในตลาดแรงงาน   แทบทุกกิจการล้วนมีคำถามที่ต้องตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่า การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ให้กับพนักงานในระดับและตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นไปอย่างจูงใจ เหมาะสม และแข่งขันได้ในตลาดแรงงานแล้วหรือยัง  การที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเป็นที่ยอมรับนั้นไม่เพียงแต่จะต้องวางระบบการบริการค่าจ้างเงินเดือนของแต่ละองค์การเองให้มีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังต้องสำรวจตรวจสอบ เทียบกับตลาดการจ้างงานด้วยว่า ค่าจ้างและสวัสดิการที่ให้กับพนักงานนั้นสูงต่ำกว่ากันมากน้อยเพียงใด แล้วใช้ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในการปรับโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างภายในของแต่ละองค์การที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบแล้ว จึงจะทำให้มั่นใจได้ว่า การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนนั้น น่าจะเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว           หนังสือ “รายงานผลการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2551/2552” เล่มนี้  มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ซึ่งมีข้อมูลที่สรุปอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษา การจ่ายสวัสดิการประเภทต่างๆการจ่ายโบนัสประจำปี แนวโน้มการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2551/2552 ตลอดจนการจ่ายค่าจ้างให้กับตำแหน่งงานที่มีประสบการณ์แล้วอย่างหลากหลาย ครอบคลุมตำแหน่งที่สำคัญๆที่ควรมีข้อมูลประกอบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังนำเสนอข้อมูลออกมาในรูปของกราฟเพื่อให้เห็นข้อมูลเปรียเทียบได้ชัดเจนขึ้น  […]