การประเมินผลการปฏิบัติงาน

September 13, 2011

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรื่อง                    เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่อบรม            วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   วิทยากร               อาจารย์ปฐมภัค  รักวัฒนกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ความสำคัญของการประเมินผลงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน […]