การปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT)

ดูเพิ่มเติมที่นี่

February 13, 2012

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน DOWNLOAD SLIDE   ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (PDF FORMAT) ดูเพิ่มเติมที่นี่
September 13, 2011

มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม

เรื่อง                  มายาทการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม วันที่อบรม          วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม  2554 (เวลา 13.30 […]
September 13, 2011

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรื่อง                    เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่อบรม            วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 […]
August 10, 2011

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

เรื่อง             การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  (เวลา 13.30 […]
August 10, 2011

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง               การบริหารการเปลี่ยนแปลง วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา […]