การบริหารโครงการ

August 11, 2011

การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

เรื่อง                การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ วันที่อบรม         วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร            อ.สมศักดิ์  วิวัฒน์ไพศาล  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน  ธนาคารแห่งประเทศไทย สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การบริหารโครงการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 1.     ความจำเป็นหรือความต้องการ (Training Needs Assessment)  ข้อพิจารณาที่ […]