การบริหารงานเอกสาร

January 6, 2010

การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.-30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด […]