การนำเสนอผลงานวิจัย

February 7, 2012

การนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปรแกรม Adobe Presenter

มาทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Presenter กัน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีความสามารถในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของมัลติมีเดียสามารถสร้างข้อสอบและแบบสอบถามได้ แต่ในการประมวลผลนั้นต้องใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน หรือ Learning Management System (LMS) ซึ่งของ Adobe ก็จะใช้ร่วมกับ Adobe Connect แต่อย่างพวกเราที่ใช้ Freeware เช่น Moodle นั้น เราก็จะใช้ […]