การนำเสนอ

July 5, 2013

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาลิตา   ศรีแสงอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เนื้อหาโดยสรุป การนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ฟังโดยการพูดประกอบสื่อในระยะเวลาสั้น ๆ องค์ประกอบของการนำเสนอประกอบด้วย ผู้นำเสนอ (Presenter) เนื้อหา (Content) ผู้ฟัง (Audlence) ผู้นำเสนอจะต้องมีบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น ประสบการณ์ การเตรียมตัว ความรู้ ความสามารถ สไตล์การนำเสนอ  เนื้อหาการสำเสนอ จะต้องประกอบด้วย วัตถุประสงค์ รูปแบบ ขั้นตอน […]
February 10, 2012

Clear and to the Point

หนังสือ Clear and to the Point: 8 Psychological Principles for Compelling PowerPoint Presentations เป็นหนังสือเกี่ยวกับการแนะนำ การทำ POWERPOINT PRESENTATION ที่ดี เพื่อสร้าง presentation อย่างมืออาชีพ  โดยเนื้อหาในเล่มจะเป็นการยกตัวอย่างและแสดงแนวทางที่ดี ให้กับผู้อ่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื่องจากมีภาพประกอบ ก็ทำให้สามารถดูตัวอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย […]
January 5, 2010

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. นิพัทธ์ กานต์อัมพร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก จำนวนผู้เข้ารับการอบรม                 […]