การทำงานเป็นทีม

February 3, 2012

คนทำงานยุคใหม่

ราล์ฟ วาลโด อีเมอร์สัน กวีและนักปรัชญาชื่อดังคนหนึ่งของโลกเคยกล่าวว่า “ความสุขคือน้ำหอม ซึ่งเมื่อคุณพรมไปบนร่างของคนอื่น ก็จะหยดลงบนร่างของคุณด้วย”  คนทำงานยุคใหม่หากเข้าใจข้อคิดนี้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเอง  โอกาสที่จะก้าวหน้าและมีความสุข ตลอดจนเป็นที่รักของทุกๆ คนก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก  มาเรียนรู้วิธีการทำงานให้มีความสุขและเป็นคนทำงานยุคใหม่ที่ดูงามสง่า (Look Smart) กันดีกว่า 1. ต้องมีเป้าหมายในการทำงาน คนทำงานทุกคน ทุกระดับ ต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่แน่ชัด  เพราะเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดท่าทีและวิธีการในการบริหารการงานและจัดการชีวิตส่วนตัว เป้าหมายจากการทำงานควรจะเป็นอะไรบ้าง  ส่วนมากก็มุ่งไปที่ผลตอบแทนและโอกาสก้าวหน้า  คนทำงานยุคใหม่ควรมีเป้าหมายเรื่อง บรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขด้วย เพราะอะไรหรือ…เพราะหากเรามุ่งไปที่ผลตอบแทนและโอกาสก้าวหน้าอย่างเดียว  เราจะมองไม่เห็นใครเลย  […]
August 16, 2011

การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

เรื่อง               การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อ. จุลชัย   จุลเจือ   กรรมการ High Performance Management สรุปเนื้อหาการบรรยาย                      พฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมดูได้จาก การลาป่วยเป็นนิจ […]