การทำงานร่วมกัน

August 16, 2011

การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

เรื่อง               การสร้างและพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 30  มิถุนายน 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อ. จุลชัย   จุลเจือ   กรรมการ High Performance Management สรุปเนื้อหาการบรรยาย                      พฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมดูได้จาก การลาป่วยเป็นนิจ […]