การตลาด

May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with devices ; they are taking our market share with an entire ecosystem (คู่แข่งทั้งหลายไม่ได้กำลังแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราด้วยแค่สินค้าใหม่ แต่เค้าแย่งส่วนแบ่งตลาดของเราโดยใช้ทั้งระบบนิเวศธุรกิจเลย) ข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายเปิดผนึกถึงพนักงานของโนเกีย โดย Nokia CEO […]
January 4, 2010

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร        ดร. อภิวัฒน์  นิ่มละออ  ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร  บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค […]
December 22, 2009

“ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดยุคใหม่ ”

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   ผู้บรรยาย  ได้แก่   อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด           ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนกับองค์การสถาบัน หรือสินค้าและบริการ ทั้งนี้จึงได้เกิดกลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขึ้นอย่างมากมาย การนำกลยุทธ์ 8 ประการมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การตลาดยุคใหม่