การตรวจสอบ

February 3, 2012

ตรวจจับการลอกผลงานคนอื่นด้วย Anti-Kobpae

Anti-Kobpae คือ เว็บไซต์ตรวจสอบความคล้ายกันของเอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ โดยนำเอกสารที่ต้องการตรวจสอบนี้มาเปรียบเทียบกับในคลังข้อมูล และทางออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต โดยระบบนี้จะใช้เทคนิค Sliding Window เพื่อช่วยแก้ปัญหาในกรณี นักคัดลอกจะหาวิธีหลบหลีกการตรวจสอบด้วยการเพิ่มหรือลบคำบางส่วนในเนื้อหา สลับประโยคต่างๆ ระบบก็ยังสามารถตรวจสอบได้ วัตถุประสงค์ของระบบนี้ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค์งานประพันธ์ วิทยานิพนธ์ และงานเขียนอื่นๆของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่ผู้สร้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างถูกต้อง ดูเพิ่มเติมที่นี่