การจัดการบรรณานุกรม

July 5, 2017

การใช้งานโปรแกรม EndNote X8

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล ตำแหน่ง บรรณารักษ์ เนื้อหาโดยสรุป           การอบรม เรื่อง การใช้งานโปรแกรม EndNote X8  โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มีเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยเรื่อง การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New library), การตั้งค่าใน Library, การจัดการข้อมูล, การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน Endnote, การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณนุกรม (ฺBibliography Style) […]
January 27, 2012

โปรแกรม EndNote

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการรับฟังการใช้งาน EndNote โดยหัวเรื่องของตารางการอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote  โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำบรรณานุกรม โดย EndNote นั้น สามารถกำหนดรูแบบเองได้ และมีรูปแบบให้เลือกจัดการได้มากว่า EndNote Web เพราะ EndNote Web นั้น จะต้องใช้งานตามรูปแบบที่มีให้เท่านั้น ในการจัดทำบรรณานุกรมโปรแกรม EndNote มีเครื่องมือในการจัดทำได้หลายรูปแบบ […]