การจัดการความเสี่ยง

March 21, 2011

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาคราชการ วันที่อบรม วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 (เวลา 09.00–12.00 น.) วิทยากร คุณนพรัตน์ พรหมนารท  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและพัฒนาการตรวจสอบ 1 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง สรุปเนื้อหาการบรรยาย การบริหารราชการจะบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ประต้องประกอบด้วย แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี […]