การคิดใหม่

March 9, 2012

คิดใหม่ เพื่ออนาคต ( Rethinking the Future )

โรวาน กิ๊บสัน  บรรณาธิการ ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล-เรียบเรียง หนังสือ”คิดใหม่เพื่ออนาคต” หรือ “Rethinking The Future” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมความคิดของ กูรู ( GURU – ปรมาจารย์ ) ทางด้านการบริหาร การจัดการ ของโลกมารวมไว้ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึง การคิดใหม่ ( Rethink ) ที่มาจากกรอบกระบวนทัศน์ใหม่ ( New […]