การกู้ยืมเงิน

August 17, 2011

กฎหมายชวนรู้

เรื่อง                กฎหมายชวนรู้ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 28  กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร           อ.วันชัย    สอนศิริ   สมาชิกวุฒิสภา  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การทำนิติกรรมสัญญา ในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้น จำต้องเกี่ยวข้องอยู่กับกฎหมายไม่มากก็น้อย เช่น เรื่องซื้อขาย กู้ยืม จำนอง จำนำ แบ่งทรัพย์สินกัน […]