การกำหนดชื่อผู้ใช้

February 3, 2012

วิธีการกำหนดชื่อผู้ใช้ (Author) ให้ Office 2010

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ใน Office 2010 ได้โดยการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บนโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 หรือ Microsoft Office PowerPoint 2010 หรือ Microsoft Office Word 2010 อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้โปรแกรมอื่นๆ ได้รับการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ด้วย   เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ดูเพิ่มเติมที่นี่