กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

December 22, 2009

“ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดยุคใหม่ ”

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   ผู้บรรยาย  ได้แก่   อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด           ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนกับองค์การสถาบัน หรือสินค้าและบริการ ทั้งนี้จึงได้เกิดกลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขึ้นอย่างมากมาย การนำกลยุทธ์ 8 ประการมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การตลาดยุคใหม่