กลยุทธ์การตลาด

January 4, 2010

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร        ดร. อภิวัฒน์  นิ่มละออ  ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร  บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค […]