กลยุทธ์

February 13, 2012

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการบริหารจัดการและแผนพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา DOWNLOAD  เอกสารสรุปกรอบแนวคิดการพัฒนา_สวส ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 13, 2012

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557

เอกสารประกอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ การบริหารจัดการและแผนการพัฒนา ARIT PLAN 2554-2557 DOWNLOAD   Presentation1_ARIT_pongpith ดูเพิ่มเติมที่นี่