4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) Aerial Photography by Drone
June 2, 2020
คู่มือเทคนิคการให้บริการที่เป็นเลิศ
August 10, 2020

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline

2. บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom ณ อาคาร 13 ชั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

3. สร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT ผ่านเว็บไซต์ https://dlearn.rmutt.ac.th/

4. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.