นางสาวชลิดา นิเวศเจริญไพศาล
ตำแหน่ง   บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

ในยุคการสื่อสารออนไลน์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล การสื่อสารด้วยภาพจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และเข้าใจของการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่ออินโฟกราฟิก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการนำข้อมูลจำนวนในปริมาณมาก มาคัดกรองให้เหลือแต่เนื้อหาหลักทำให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสามารถเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  และเหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลในเวลาอันจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Infographic
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้คนในยุคสมัยใหม่ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด ด้วยเหตุผลเพราะมนุษย์มีการจดจำภาพ ได้มากกว่าตัวหนังสือ และในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network

เทคนิคการทำ Infographic

1. มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการสื่ออะไร

2. ทำเป็นกราฟิกที่สามารถเข้าใจง่าย ตัวหนังสือไม่เยอะ

3. ข้อมูลไม่ซับซ้อนเกินไป ไม่ใช้ฟอนต์ที่อ่านยาก

มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเนื้อหา ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วนำมาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพ จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดทำให้มีความสวยงาม น่าสนใจ ความใจง่าย สามารถจดจำได้นาน

ประโยชน์ที่ได้รับ

            ได้รับความรู้ “อินโฟกราฟิก ที่ดีเป็นอย่างไร”  มีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพอินโฟกราฟิก สามารถนำหลักการออกแบบ  เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการทำภาพอินโฟกราฟิกให้มีความดึงดูด น่าสนใจ และแปลงข้อมูลจากข้อความซับซ้อน ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนำเสนอสื่อได้ และได้นำความรู้หลักสูตรการอบรม ไปประยุกต์ ออกแบบงาน อินโฟกราฟิก ในรูปแบบที่น่าสนใจได้อย่างมืออาชีพ

Comments are closed.