ศัพท์ภาษาอังกฤษ

February 6, 2012

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

เก็บมาฝาก…… ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง Notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย ดร.โชคชัย ชยธวัช ”สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ” ขอเสนอคำว่า …… Accoust : เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ เมื่อรู้ตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไร อย่าอายที่จะถามหรือแสวงหาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง เพราะผู้ที่ประสบความเสร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน แต่จุดอ่อนที่น้อยที่สุดขอให้กล้า…อย่าอาย กล้าที่จะเผชิญอย่ากล้าหาญ Benefaction : การทำความดี โลกที่สวยสดงดงาม […]