ทักษะการทำงาน.

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปเนื้อหาโดย

จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ กล่าวไว้ดังนี้ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน ทัศนคติสำคัญกับหัวหน้างาน เทคนิคการวิเคราะห์ที่ดี  หัวหน้างานกับการรู้จักคน 4 สไตส์ 4 รูปแบบในทางทางของ D I S C และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อดี ข้อด้อยของคนแต่ละสไตส์

** ข้อคิด EQ กับหัวหน้างาน คือการเปิดใจยอมรับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่ง จะทำให้การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ในการทำงานร่วมกัน หากท่านมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว คือ ข้อ ก  ถ้าใครไม่ตอบอย่างที่ท่านคิด คนนั้นคือคนผิด หรือท่านจะเปิดใจยอมรับฟังเหตุ-ผล ของอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน แล้วถึงจะคิดแล้วตัดสินใจใหม่อีกครั้ง

การจูงใจคนด้วยหลัก 3 H

Heart – ท่านจะเอาชนะใจลูกน้องให้เขารัก ศรัทธา มีความที่ดีต่อท่านอย่างไร เช่น ทานข้าวด้วยกัน เอื้ออาทรกัน สอนงาน ป่วยไปเยี่ยม ญาติเสียไปงานสวดเขา

Head – เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น ให้เกียรติ รับฟังกัน นำความคิดของเขาไปปรับใช้ในการทำงาน เช่น สร้างความน่าเชื่อถือ รับฟังความคิดเห็น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ให้คำแนะนำปรึกษา

Hand – ร่วมมือกันปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิด หรือได้ตกลงกันไว้ ลงมือทำตามที่พูด และให้ลูกน้องมีส่วนร่วมเช่น แบ่งหน้าที่ชัดเจน ประสานงาน กล้าตัดสินใจ รับผิดชอบงาน

**พฤติกรรมที่หัวหน้าแสดงออกจะมีผลต่อแรงจูงใจ และพฤติกรรมของลูกน้องเสมอ

การปฏิบัติของหัวหน้าย่อมส่งผลถึงพฤติกรรมของลูกน้อง

 1. การสร้างพฤติกรรมด้านบวก เช่น การใช้รางวัลหรือชมเชยเมื่อทำงานสำเร็จ
 2. การเสริมพฤติกรรมด้านลบ เช่น หัวหน้าคาดโทษให้ลูกน้องทำงานให้เสร็จ หากไม่เสร็จจะถูกลงโทษ อาจจะทำให้ลูกน้องทำงานแค่เสร็จสิ้นที่ผลงานอาจไม่ดี
 3. การลงโทษทันทีที่พฤติกรรมนั้น เช่น พนักงานทุจริตบริษัทจับได้ไล่ออกในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมแบบนี้อีก
 4. การหยุดสิ่งที่ผู้แสดงพฤติกรรมชอบทำ เช่น ฝ่าฝืนระเบียบถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ทัศนคติที่ดี เริ่มที่ตัวเรา คิดเชิงบวกทำได้ดังนี้

–   มองไปข้างหน้า อย่าจมอยู่กับความผิดพลาด

–   รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

–   มีน้ำอยู่ตั้งครึ่งแก้ว ไม่ใช่มีน้ำแค่ครึ่งแก้ว

–   หาบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ

–   อยู่ห่างคนคิดลบ เข้าหาคนคิดบวก

–   ความผิดพลาดเป็นบทเรียน ไม่ใช่ความล้มเหลว

–   บอกตัวเสมอว่าสุขทุกอยู่ที่ตัวเราเอง

–   บอกตัวเองว่า “ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้” ที่เราทำไม่ได้ในขณะนี้เพราะเรายังไม่ได้เริ่มทำต่างหาก

ทัศนคติเชิงลบ-ทฤษฎีมด (Automatic Negative Thoughts : ANTs)

 • สายพันธ์ “เสมอ” และ “ไม่เคย” (ANT1 : Always & Never)

“เขาไม่เคยฟังฉันบ้างเลย” หรือ “ฉันทำอะไรก็ผิดเสมอ”

 • สายพันธ์เมินสิ่งดี มีแต่สิ่งลบ (ANT2 : Focusing on The Negative)

“ล้างรถทีไร ฝนตกทุกที”

 • สายพันธ์ “หมอดูซาดิสต์” (ANT3 : Fortune Telling)

“เดี๋ยวตอนเราขึ้นไปนำเสนอบนเวที คนคงหัวเราเยาะเราแหงๆ”

 • สายพันธุ์ “อ่านใจไปทางลบ” (ANT4 : Mind Reading)

“คนพวกนั้นกำลังนินทาอยู่แน่เลย”

การทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่

 1. สร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับงานให้เหมาะสม (Work life Balance)
 2. ดูแล Gen Y เหมือนพ่อแม่ยุคใหม่ดูแลลูก ให้รางวัลกำลังใจ ให้ความรัก รับฟังให้ความเป็นกันเอง
 3. พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอให้งานที่ท้าทายความก้าวหน้า พัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มขึ้น
 4. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน
 5. มอบหมายงานที่เห็นผลเร็ว ใช้การจูงใจมากกว่าการสั่งงาน
 6. ให้ Feedback ทันที มีเป้าหมายชัดเจนให้ความสำคัญ มีความก้าวหน้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในส่วนของการสร้างทัศนคติด้านบวก การวิเคราะห์และทำความเข้าใจของคนในแต่ละแบบ การสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ การทำงานเป็นทีม


June 23, 2015

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคงานยุคใหม่

นางสาวปลื้มจิต   โสระเวช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สรุปเนื้อหาโดย จากโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม  วิทยากรโดย อาจารย์ธำรงศักดิ์ […]
May 4, 2011

ระบบนิเวศธุรกิจพลังในการแข่งขันที่เหนือกว่า

Our competitors arent taking our market share with […]
December 19, 2009

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เค้าทำกันอย่างไร ?

           ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในองค์กร องค์กรที่จะก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ต้องมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ทุกองค์กรมักจะพบพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จึงต้องทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่ไม่พึงประสงค์ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ           สำหรับโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม ในหัวข้อ […]
August 24, 2009

ทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21

ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมนา ADOBE® EDUCATION LEADERSHIP FORUM 2009 และได้ฟังบรรยาย จาก […]