การสร้างแรงจูงใจ

August 17, 2011

ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เรื่อง               ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร          อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล สรุปเนื้อหาการบรรยาย   สร้างโลกใหม่ของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 C คือ  […]