การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จ

January 5, 2010

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)   สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร       อ. ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์ สถาบัน ดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]
November 24, 2009

การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน

คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหรือองค์กรอีกอย่างหนึ่ง เพราะคุณทุก ๆ คนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กร การเสริมสร้างให้กำลังใจที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังในการทำงานของคุณได้ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2552  ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เรื่อง การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน โดยอาจารย์ยงยุทธ พีรพงค์พิพัฒน วิทยากรจากสถาบันดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลาการเข้ารับฟังเพียง 3 ชั่วโมง แต่ได้ความรู้มากกว่าที่คิดไว้ จึงขอนำข้อมูลที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอมาบอกต่อ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มากก็น้อย […]