การบริหารการเปลี่ยนแปลง

March 12, 2012

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ กับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเพื่อนข้าราชการทุกท่านวันนี้ผมสามารถพูดได้เต็มปากว่า ประเทศไทยเราก้าวพ้นช่วงแห่งวิกฤตไปแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้พวกเราลืมบทเรียนอันเจ็บปวดที่ผ่านมาในช่วง 6 ปี เพราะบทเรียนนี้มีต้นทุนที่แพงมหาศาลทีเดียวคนไทยเราลืมง่ายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนั้น แม้แต่ฝรั่งเองยังจำคำพูดของ Dr. Paul Krugman ที่ได้พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจว่า ความเสียหายของวิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันหนักหนาสาหัสเสียจนคนที่มองโลกในแง่ร้าย ไม่สามารถจินตนาการภาพออกมาได้ พอผ่านมา 6 ปี […]
March 9, 2012

การสร้างจินตนาการใหม่

การสร้างจินตนาการใหม่ (สร้างธุรกิจให้เป็นเลิศในยุคแห่งความผันผวนและไร้ระเบียบ) Re imagine! (Business Excellence in a Disruptive Age) โดย นพเก้า ห่อนบุญเหิม นักพัฒนาระบบราชการ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ (New Business) จะมีรูปแบบและลักษณะขององค์กรแบบเสมือนจริง (Virtual Organization) ซึ่งหมายถึงองค์กรซึ่งดำรงอยู่ด้วยเครือข่าย หรือ พันธมิตรของบริษัทที่เป็นอิสระและดำเนินการร่วมผลประโยชน์ของธุรกิจเฉพาะที่มีการดำเนินกิจกรรมด้วยความรวดเร็ว […]
August 10, 2011

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

เรื่อง               การบริหารการเปลี่ยนแปลง วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร          อาจารย์ชาญวิทย์ สิงหเสนี สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้ที่สามารถอยู่รอดได้ในอนาคตจะไม่ใช่มาจากสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง หรือฉลาดที่สุดแต่จะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ความเร็วเป็นเงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความเร็วในการปรับตัวเพื่อให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) –      อดีต […]