การสมัครสมาชิก

สำหรับบุคลากรที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิ์ในการเขียนบทความและเผยแพร่องค์ความรู้

โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม

2. หลังจากสมัครรอการยืนยันภายใน 1 วัน

3. การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้

3.1 เข้าเว็บไซต์www.blog.rmutt.ac.th

3.2 จากรูปที่เมนู Meta คลิกคำสั่งล็อกอิน (Log in) และใส่รหัสผ่านที่ได้จากการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

3.3 คลิกคำสั่งโพสต์ (Posts) ที่เมนูทางซ้าย จากนั้นเลือกคำสั่งเพิ่มใหม่ (Add New) ดังรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ใส่เนื้อหาข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 เลือกหมวดที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 ใส่แท็กให้บทความ

 

 

 

 

 

3.8 ใส่ภาพเด่น ๆ เพื่อเป็นภาพตัวอย่างให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

 

 

 

 

3.9 เลือกให้แสดงกล่องความคิดเห็นในบทความนั้น

 

 

 

3.10 เมื่อป้อนข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการดูตัวอย่างก่อนเผยแพร่ให้คลิกดูตัวอย่างที่ปุ่ม Preview  หรือให้คลิกปุ่ม Publish หากต้องการเผยแพร่ทันที