เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier
July 7, 2017
Improving English Communication Skills
July 17, 2017

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์

เนื้อหาโดยสรุป

          การอบรม เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม การอบรมเน้นเนื้อหาในส่วนของการแนะนำเรื่อง Devices ที่ใช้สนับสนุนการทำงานแบบ Smart Teacher และการใช้งาน Office 365 ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนเป็นหลัก ดังนี้

การสอนแบบ Smart Teacher

          การสอนแบบ Smart Teacher เป็นการนำเอาอุปกรณ์ประเภท Smart Devices อย่างอุปกรณ์จำพวก Smartphone, IPad, Notebook, เครื่อง PC มาใช้ในการเรียนการสอนรวมกับ Smart Classroom โดยสามารถให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้งาน Airplay Mirroring และ Ari Drop ในการส่งข้อมูลผ่าน Smartphone, การเปิดสื่อแบบเสมือนจริง (AR) ผ่านการใช้งาน IPad,  การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ในการประชุมกลุ่ม เป็นต้น

การใช้งาน Office 365

          Office 365 คือ ชุดแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ บนระบบคลาวด์จากไมโครซอฟท์ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประกอบไปด้วยชุดแอปพลิเคชัน Office 365 Education ได้แก่ Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, OneDrive for Business, Office Online และ Yammer ดังนี้

  1. Exchange Online เป็นการติดต่อและนัดหมายผ่านปฏิทินด้วย Exchange Online ซึ่งอัปเดตและซิงค์กับ Outlook แบบอัตโนมัติ
  2. Skype for Business เป็นการสื่อสารและการประชุมทางไกลพร้อมแชร์หน้าจอและเอกสารต่างๆ ได้ผ่าน Skype
  3. SharePoint Online และ OneDrive for Business เป็นการค้นหาและแชร์ข้อมูลและเอกสารต่างๆ บนระบบคลาวด์พร้อมการแยกสิทธิการเข้าผ่านทั้ง 2 ชุดแอปพลิเคชันนี้ได้
  4. Office Online เป็น Productivity หากใช้งาน Office 365 ProPlus จะสามารถใช้งานได้ 15 ฟังก์ชัน ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์แบบพกพาได้ ไม่ว่าจะเป็น Excel, PowerPoint, Office Lens, Word, OneDrive, Power BI, Business, Skype, Outlook, Yammer, Teams, Dashboard, Visio Viewer, PowerApps และ Translator ทั้ง 15 ฟังก์ชันบนอุปกรณ์แบบพกพา จะมีเหมือนกันการใช้งานบนเครื่อง PC
  5. Yammer เป็นการสื่อสารและการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในองค์กรด้วยการใช้งาน Yammer

          ดังนั้น การใช้งาน Office 365 จะสามารถเข้าใช้งานโดยผ่านหน้าหลักล็อกอิน : Portal.office.com โดยการใช้งานผ่าน e-mail มหาวิทยาลัยที่ตามด้วย @mail.rmutt.ac.th หรือ @rmutt.ac.th เท่านั้น จะสามารถใช้งานได้ครบ 15 ฟังก์ชัน บนการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

 

ประโยชน์ของ Office 365

          ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนอุปกรณ์ที่ใช้งานแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Windows, iOS และ Android เมื่อสมัครสมาชิกหรือซื้อชุดแอปพลิเคชันของ Office 365 แล้ว ผู้ใช้จะได้ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ และที่สำคัญยังได้พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์อีกด้วย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

          ทำให้เข้าใจและเห็นถึงความทันสมัยในการนำฟังก์ชันของ Office 365 ที่มีอยู่มาใช้งาน และให้บริการต่างๆ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Comments are closed.