โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานการพรรณนาและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ จาก AACR2 สู่ RDA
September 14, 2016
การใช้งานโปรแกรม EndNote X8
July 5, 2017

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

นายวันชัย แก้วดี
ตำแหน่ง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

             โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Post Classroom : Digital Library การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading : Video Production การเรียนรู้เกี่ยวกับ Drone & Mobile Device Production การเรียนรู้และการสาธิตเรื่อง All In One Streaming Archive และ การสาธิตการจัดทำการผลิตรายการผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social Live) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ผลิตและบริการสื่อการศึกษาในห้องเรียนที่มีผู้รับบริการจะได้ประโยชน์สูงสุดจากแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

             การบรรยายและอภิปราย เรื่อง แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ Post Classroom : Digital Library โดย ดร.บรรพต สร้อยศรี

pic1 pic2

แนวทางการออกแบบและจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ในรูปแบบ Collaboration Design นอกจากการที่ผู้ใช้สื่อต่างๆ ในการสอนบรรยายแล้ว  ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่จะให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Notebook Tablets  มือถือ และอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคนได้ และมีการบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบกล้องวีดิโอ การออกแบบสามารถใช้กลับกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ขนาดประมาณ 30 คน ที่มีทั้งการบรรยายและสามารถแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในห้องเดียวกัน

pic3 pic4

 

             การบรรยายและการสาธิต ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Color Grading : Video Production สำหรับการผลิตสื่อ โดยทีมงาน บริษัท BlackmagicDesign จำกัด

             Color Grading นับเป็นขบวนการที่สำคัญอย่างมาก ในยุคสมัยฟิล์มขบวนนี้เรียกว่า” เทเลซีน ” จะอยู่ใน Post House ใหญ่ๆ เท่านั้น วงการงานภาพยนตร์ งานโฆษณา จะรู้จักกันซึ่งขั้นตอนนี้มีความซับซ้อนอย่างมาก พอเข้ามาในยุคดิจิตอล ขบวนการนี้ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดิม มีการเปลี่ยนการเก็บภาพถ่ายทำลงฟิล์มเป็นแบบบันทึกลงการ์ดบันทึกดิจิตอล การเรียกก็เปลี่ยนไป คือ Color Grading  ซึ่งจะมีผู้ชำนาญฝ่ายเทคนิคค่อยดูแล คือ Colorist งานส่วนของ Post- Production จะทำให้งานของท่านแตกต่างได้เลยทีเดียว ในวงการหนังโฆษณา ภาพยนตร์ นิยมใช้กันรู้จักเป็นอย่างดี ถือเป็นขั้นตอนทำให้หนังมีคุณภาพเลยที่เดียว ยกตัวอย่างเช่น แก้สีผิว เจาะแก้สีเปลี่ยนสีจุดต่างๆ ที่เราไม่ต้องการเปลี่ยน การเปลี่ยนสีช่วงเวลา ฯลฯ  ถ้าท่านกำลังมองหางานคุณภาพแบบครบวงจรการผลิตงานสื่อโฆษณา วีดีโอพรีเซ็นเทชั่น หนังไวรัล ระดับคุณภาพสูงเรามีบริการด้านโพสโปรดักชั่น รับแก้หนังโฆษณา ไวัล พรีเซ็นเทชั่น ด้วย Colorist มืออาชีพจากประสบการณ์ทำสีหนังโฆษณา ภาพยนตร์ในและต่างประเทศ เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าต้องการงานคุณภาพ สร้างความแตกขององค์กรและผลิตภัณฑ์

             โปรแกรม Davinci Resolve 12.5  เป็นโปรกแรมที่สามารถใช้ในการตัดต่อวีดิโอ และสามารถแก้ไขภาพให้มีความสวยงาม

pic5

pic6 

             การเรียนรู้เกี่ยวกับ Drone & Mobile Device Production สำหรับการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย บริษัท ดูทีวี มีเดีย (Doo TV Media) จำกัด

             อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

             อากาศยานไร้คนขับ  (Drone) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า UAV (Unmanned Aerial Vehicle)    ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วโดรนไม่ได้ใช้ในการบันเทิงเหมือนในปัจจุบัน แต่จะใช้ในการทหาร     ซึ่งในสมัยก่อนจะใช้โดรนในการสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของข้าศึก หรืออาจจะโหดกว่านั้นก็ติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรูจากระยะไกล  ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนั่นเอง  ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จนมาถึงปัจจุบันเทคโนโลยี ของโดรนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ จนไม่ได้จำกัดแค่ในทางทหารเท่านั้น       ในปัจจุบันโดรนถูกใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้โดรนถ่ายรูป/ถ่ายวิดีโอจากมุมสูง ใช้ในการเกษตร หรือแม้กระทั่งใช้การขนส่งสินค้าที่ทาง google และ amazon กำลังพัฒนาให้สามารถส่งสินค้าไปยังบ้านคนซื้อได้ภายในรัศมีทำการ

             สำหรับในปัจจุบันนั้น โดรนที่นิยมใช้กันในรูปแบบต่างๆ นั้นก็คือ มัลติโรเตอร์ หรือ มัลติคอปเตอร์ ที่เรียกอย่างนี้เพราะเป็นโดรนแบบใบพัด แต่ละใบพัดก็มีมอเตอร์ของตัวเอง รูปร่างก็จะคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์แต่จะอาศัยใบพัดเยอะกว่า ที่นิยมกันก็จะเป็นแบบ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด ซึ่งมัลติคอปเตอร์นั้นก็มีข้อดีตรงสามารถขึ้น – ลง ในแนวตั้งได้ ซึ่งมัลติโรเตอร์ สามารถนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆเพื่อนำไปใช้งานตามที่ตัวเองต้องการ เช่น

  • นำกล้องมาติดเพื่อถ่ายรูปจากมุมสูง
  • ใช้ในการขนส่งสินค้าอย่างที่ google และ amazon กำลังพัฒนา
  • ใช้โดรนฉีดปุ๋ย พ่นสารเคมี ในการเกษตร
  • ใช้โดรนตรวจสภาพจราจร เก็บข้อมูลภูมิศาสตร์
  • ใช้โดรนในการช่วงชีวิตผู้ประสบภัยในพื้นที่ๆผู้ช่วยชีวิตเข้าถึงยาก

pic7 pic8

             การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Innovation and technology เรื่อง “All in One Streaming Archive”

pic9 pic10

             การสาธิตเรื่อง All In One Streaming Archive โดย บรัษัท เอส ที คอมมิวเคชั่น จำกัด

 

pic11pic12

 

             การสาธิตและการลงมือปฏิบัติ เรื่อง การใช้งาน เรื่อง “HD Mobile Production for Event Capture” โดยทีมงาน มาโครแคร์ จำกัด

13 14

 

1516

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้านการผลิตสื่อการศึกษา การให้บริการสื่อ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละสถานศึกษา
  2. ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการสื่อผลิตสื่อใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตสื่อการศึกษาที่ทันสมัย

Comments are closed.