โปรแกรมสนับสนุนการวิจัย
February 7, 2012
การจัดการไฟล์เรื่องสำคัญอันดับต้นก่อนนำเผยแพร่
February 7, 2012

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าอบรมคลินิกนักวิจัย เป็นการสอนใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ National Researc Project Management (NRPM) ที่คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 8  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบสงบ ต่อไปนี้ใครจะทำวิจัยถ้าไม่ส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRPM ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ในระบบประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

  1. 1-preaudit อยู่ในความรับผิดชอบของนักวิจัย เป็นส่วนที่นักวิจัยเป็นคนนำข้อมูลเข้า
  2. 2-Ongoing อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในระดับหน่วยงาน เป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้ดำเนินการ
    ถ้าผู้รับผิดชอบส่งมาให้ดำเนินการในส่วนใด นักวิจัยจึงจะทำได้
  3. 3-postaudit เป็นส่วนที่นักวิจัยดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะต้อมีการประเมินผลโครงการที่ได้รับ

ในปีที่ผ่านมาได้ส่งข้อเสนอไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการพิจารณา แต่จากที่รับทราบข้อมูลจากวิทยากร เป็นอำนาจการจัดสรรของหน่วยงาน  คราวนี้ว่าจะลองส่งอีกสักครั้ง ที่ผ่านมาค้นคว้ามาก คราวนี้ลองทำน้อยๆ ดูบ้าง จะลองดูอีกสักครั้งว่าจะได้หรือไม่ มาติดตามกันตอนต่อไป แต่อาจจะนานสักหน่อยเพราะยังไม่มีรัฐบาล  จากการอบรมไม่มีเอกสารแจก ขอเวลาตกแต่งเอกสารนิดก่อนนำเสนอผ่าน blog นี้

ดูเพิ่มเติมที่นี่