การจัดการความรู้

January 4, 2010

กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด   วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 13.30 – 16.30 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร        ดร. อภิวัฒน์  นิ่มละออ  ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาบริหาร  บริษัท คอนซัลติ้ง เนตเวิร์ค […]
January 4, 2010

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)   สถานที่           ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร         ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรคค์สถาบันทริซประเทศไทย   สรุปเนื้อหาการบรรยาย                        Altshuller มองว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ สามารถเรียนรู้กันได้ […]
January 4, 2010

การสร้างความประทับใจในการบริการ

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม เรื่อง  การสร้างความประทับใจในการบริการ     วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552  (เวลา 09.00 – 12.00 น.)    สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยากร        ผศ. ดร. เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  […]
December 29, 2009

การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง การบริหารข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหาร  วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 (เวลา 13.00 – 16.30 น.)  สถานที่        ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อ. ฉัททวุฒิ  พีชผล Managing Partner, Digital Wave Co., Ltd. […]
December 22, 2009

“ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การตลาดยุคใหม่ ”

โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม  หัวข้อ  การประชาสัมพันธ์เชิงรุก   ผู้บรรยาย  ได้แก่   อ. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด           ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์นับเป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มประชาชนกับองค์การสถาบัน หรือสินค้าและบริการ ทั้งนี้จึงได้เกิดกลวิธีและกลยุทธ์ต่างๆ ทางการประชาสัมพันธ์ขึ้นอย่างมากมาย การนำกลยุทธ์ 8 ประการมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การตลาดยุคใหม่
November 10, 2009

แหล่งทุนในการขอทุนวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

สามารถดูได้จากเว็ปไซต์ ทาง วช. www.nrct.go.th