การพัฒนาองค์กร

February 2, 2012

โครงการ”เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้”

โครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” “ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดทรัพยากร เริ่มเสียก่อนที่ตัวคุณ” 1. หลักการและเหตุผล การปลูกต้นไม้เพื่อให้ ความร่มรื่น และเป็นการลดโลกร้อนได้ เป็นโครงการหนึ่งของโครงการห้องสมุด สีเขียวว่าด้วยการลดภาวะปัญหาโลกร้อน โดยการนำขยะประเภทกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการตัดต้นไม้ ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้นไม้ลดลง เราจึงควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” ดังที่กล่าวมาว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง โดยที่ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิต ที่สามารถดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะมีความสามารถในการลดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่าต้นไม้ชนิดพุ่ม เพื่อเป็นการสร้างสมดุล เป็นการกรองมลพิษและผลิตออกซิเจน และช่วยลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่ นั้น […]
February 2, 2012

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ  จันทิมา  เจริญผล เรียบเรียง กำหนดจุดประสงค์ กรณีที่ 1 ไม่บอกจุดประสงค์ ให้วาดรูปรูปหนึ่ง  วาดสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป  >>> วาดเส้นตรงจำนวน 3 เส้น ที่ขนานกัน  ด้านข้างของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ทั้ง 2 ข้าง  >>> วาดวงกลมตรงกลางเส้นตรงทั้ง 2 ข้าง […]
September 13, 2011

ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่

เรื่อง                ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.)  วิทยากร           ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์   นักวิชาการอิสระ สรุปเนื้อหาการบรรยาย   ผู้นำ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ นำพาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ ผู้นำยุคใหม่จะต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี ลักษณะของผู้นำยุคใหม่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 1. […]
September 13, 2011

การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร

เรื่อง                การวางแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์กร วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ. อิทธิเดช   จันโททัย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเนสซี่ แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อเชีย จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย    แผนพัฒนารายบุคคล […]
August 17, 2011

ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน

เรื่อง               ปรับกระบวนคิด สร้างผลสัมฤทธิ์ในงาน วันที่อบรม       วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 13.30 – 16.30 น.) วิทยากร          อ.เสน่ห์  ศรีสุวรรณ  ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก บริษัท เอ็กซอนโมบิล สรุปเนื้อหาการบรรยาย   สร้างโลกใหม่ของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 C คือ  […]
August 16, 2011

เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง                เทคนิคการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่อบรม        วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 (เวลา 09.00 – 12.00 น.)  วิทยากร           พ.อ.นพ. พงศ์ศักดิ์  ตั้งคณา  ประธานกรรมการ บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด  สรุปเนื้อหาการบรรยาย   การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service Behavior) การบริการ คือ […]