การพัฒนาองค์กร

February 6, 2012

คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ

คุณถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจหรือองค์กรอีกอย่างหนึ่ง เพราะคุณทุกทุกคนมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ขององค์กร การเสริมสร้างให้กำลังใจที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังในการทำงานของคุณได้ ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU  เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2552  เรื่อง การสร้างกำลังใจสู่ความสำเร็จในการทำงาน  วิทยากรอาจารย์ยงยุทธ พีรพงค์พิพัฒน สถาบันดีโฟ คอนซัลแท้นท์ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลาการเข้ารับฟังเพียง 3 ชั่วโมง แต่ได้ความรู้มากกว่าที่คิดไว้ จึงขอนำข้อมูลที่ท่านวิทยากรได้นำเสนอมาบอกต่อ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มากก็น้อย ถ้าบุคคลนั้น “ขาดกำลังใจในการทำงาน”  “ความสำเร็จของคุณคืออะไร” […]
February 6, 2012

“เสียงโวย” คือ เสียงสวรรค์”

เมื่อครั้งปีที่ผ่านๆ มา ได้เข้ารับฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อการอบรม เรื่องการสร้างความประทับใจในการบริการ  ได้เขียนสรุปที่ทางวิทยากรได้แนะนำไว้ให้คะ   บริการคือชีวิตมนุษย์   มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการตั่งแต่เกิดจนตาย และหลังจากตายแล้ว มนุษย์เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” บริการอยู่ตลอดเวลาและตลอดชีวิต หากบริการไม่ดี ชีวิตมนุษย์ไม่มีคุณภาพ ความสำคัญของงานบริการ บริการคือชีวิตของมนุษย์ บริการเป็นภาคธุรกิจที่สำคัญที่สุด บริการเป็นหัวใจของธุรกิจ บริการ “แย่ๆ” ยังรอให้ “แก้” อีกมาก […]
February 6, 2012

สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

เก็บมาฝาก…… ตอนนี้นั้งอยู่ห้อง Notebook Zone หยิบหนังสือมาอ่าน Dictionary  ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ โดย ดร.โชคชัย ชยธวัช ”สร้างสรรค์ ชีวิตให้เป็นเลิศด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ” ขอเสนอคำว่า …… Accoust : เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ เมื่อรู้ตนเองว่ามีจุดอ่อนอะไร อย่าอายที่จะถามหรือแสวงหาแก้ไขให้เป็นจุดแข็ง เพราะผู้ที่ประสบความเสร็จไม่ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อน แต่จุดอ่อนที่น้อยที่สุดขอให้กล้า…อย่าอาย กล้าที่จะเผชิญอย่ากล้าหาญ Benefaction : การทำความดี โลกที่สวยสดงดงาม […]
February 3, 2012

ทำไมต้อง Kaizen

ตามหลักการของ Kaizen แล้วสาเหตุเพียงเล็กน้อยก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ ดังนั้น Kaizen จึงเป็นเหมือนสิ่งที่เตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาอย่างนี้อยู่เสมอ นอกจากนั้นยังจ้องหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยหลักการนี้จะทำให้เราผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ความคิดความสามารถร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นซึ่งหมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั่นเอง ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 3, 2012

Kaizen คืออะไร

คำว่า “Kaizen” เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุง (improvement) ซึ่งแยกความหมายตามพยางค์แล้วจะได้ 2 คำ คือ “Kai” แปลว่า การเปลี่ยนแปลง (change) และ “Zen” แปลว่า ดี (good) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็คือการปรับปรุง Kaizen เป็นแนวคิดธรรมดาและเป็นส่วนหนึ่งในทฤษฎีการบริหารของญี่ปุ่น ซึ่งโดยธรรมชาติหรือด้วยการฝึกฝนนั้นทำให้คนญี่ปุ่นมีความรู้สึกรับผิดชอบในการที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยราบรื่นเท่าที่จะสามารถทำได้ด้วยการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยหลักการแล้ว Kaizen ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเท่านั้น […]
February 3, 2012

คนทำงานยุคใหม่

ราล์ฟ วาลโด อีเมอร์สัน กวีและนักปรัชญาชื่อดังคนหนึ่งของโลกเคยกล่าวว่า “ความสุขคือน้ำหอม ซึ่งเมื่อคุณพรมไปบนร่างของคนอื่น ก็จะหยดลงบนร่างของคุณด้วย”  คนทำงานยุคใหม่หากเข้าใจข้อคิดนี้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเอง  โอกาสที่จะก้าวหน้าและมีความสุข ตลอดจนเป็นที่รักของทุกๆ คนก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก  มาเรียนรู้วิธีการทำงานให้มีความสุขและเป็นคนทำงานยุคใหม่ที่ดูงามสง่า (Look Smart) กันดีกว่า 1. ต้องมีเป้าหมายในการทำงาน คนทำงานทุกคน ทุกระดับ ต้องมีเป้าหมายในการทำงานที่แน่ชัด  เพราะเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดท่าทีและวิธีการในการบริหารการงานและจัดการชีวิตส่วนตัว เป้าหมายจากการทำงานควรจะเป็นอะไรบ้าง  ส่วนมากก็มุ่งไปที่ผลตอบแทนและโอกาสก้าวหน้า  คนทำงานยุคใหม่ควรมีเป้าหมายเรื่อง บรรยากาศในการทำงานที่มีความสุขด้วย เพราะอะไรหรือ…เพราะหากเรามุ่งไปที่ผลตอบแทนและโอกาสก้าวหน้าอย่างเดียว  เราจะมองไม่เห็นใครเลย  […]