การพัฒนาองค์กร

February 7, 2012

Practise your English

การฝึกภาษาอังกฤษให้ได้ผล คุณเป็นอย่างนี้หรือไม่ เรียนภาษาอังกฤษมาครึ่งค่อนชีวิตแล้ว ยังนำเอามาใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เราลองมาวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะอะไร การฟัง พูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องจับใจความไม่ได้ เพราะเรายังฟัไม่มากพอ เราต้องมีความอดทนกันอีกนิด ดังนั้น ลองกลับไปฝึกฟังให้มากขึ้นฟังทุกวัน ฟังซ้ำๆ การฟังของเราจะดีขึ้น การพูด พูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใคร เพราะเราไม่มีโอกาสได้พบกับเจ้าของภาษา พอมีโอกาสความกล้าของเราก็ไม่มี เพราะกลัวพูดผิด ดังนั้น ลองพูดกับตัวเอง สมมติเป็นตัวละคร หรือถ้ามีเพื่อนฝึกก็จะดีมาก […]
February 7, 2012

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้  ผ่านเว็บไซต้ห้องเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย www.moodle.rmutt.ac.th  มีรายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรต่างๆ มากมายและยังมีความรู้อื่นๆ ทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไว้ให้บริการเช่นกัน           ห้องเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ที่ไม่จำกัดทั้งในเรื่องของเวลา และสถานที่ ขอให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทุกท่านมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างไม่จำกัด มีข้อขัดข้อง หรือข้อเสนอแนะ สามารถ ติดต่อเราได้ที่ moodle@mail.rmutt.ac.th ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

เรื่องดีที่แม่อยากเล่า “หญิงหม้ายกับบุตร”

“หญิงหม้ายกับบุตร” ตัวอย่างของความซื่อสัตย์  จากหนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 5 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เนื้อหาโดยสรุป           มีหญิงหม้ายสามีตาย ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ค้าขายเก็บเล็กผสมน้อย จนมีเพียงพอแค่ค่าตัดเสื้อผ้า ค่ารถไฟ และค่าหนังสือ จึงอยากส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือ โดยจะไปฝากไว้กับลุงที่อยู่ที่กรุงเทพฯ หญิงหม้ายคนนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องส่งลูกขึ้นรถไฟ ไปที่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นหญิงหม้ายได้ปรารภกับลูกว่า ตอนนี้เจ้าอายุ 12 แล้ว จะต้องซื้อตั๋วผู้ใหญ่แล้ว หากเป็นเมื่อวานก็จะดี             เมื่อไปซื้อตั๋ว […]
February 6, 2012

คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT

DOWNLOAD คู่มือการใช้งานโปรแกรม CLT Quick Start 2011 clt.user.manual.TH ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

Setup VPN-RMUTT on iPhone

VPN คือ  ? VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายนอกอาคาร (WAN – Wide Area Network) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งเชื่อมเครือข่ายในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน โดยอาศัย Internet เป็นตัวกลาง มีการทำ Tunneling หรือการสร้างอุโมงค์เสมือนไว้รับส่งข้อมูล มีระบบเข้ารหัสป้องกันการลักลอบใช้ข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งต้องการความคล่องตัวในการติดต่อรับส่งข้อมูลระหว่างสาขา  ดูเพิ่มเติมที่นี่
February 6, 2012

Setup Outlook-RMUTT on iPhone

Outlook คือ ? Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการอีเมล์ในรูปแบบ Pop Mail ที่มีรูปแบบการทำงานเร็วกว่า Web Mail พร้อมทั้งความสามารถในการบันทึกรายชื่อผู้ที่เราติดต่อ เพื่อความสะดวกในการส่งเมล์ถึงกัน และ อีกทั้งยังสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ในการที่จะบริหารจัดการเวลา นัดหมายต่างๆ จดบันทึกงานที่ต้องทำ เอาไว้ และบริหารงานในแต่ละวันอย่างเป็นระบบ ดูเพิ่มเติมที่นี่