คุณภาพชีวิต

ในบ้านคุณมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังบ้างไหม ตอนเด็กๆ ก็ดูเชื่อฟ้งดี พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นกลับไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไร เชื่อเพื่อนเป็นส่วนมาก แล้วเราเป็นพ่อแม่จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไม่ให้ลูกออกนอกลู่นอกทางไปมากกว่านี้ อยากรับฟังข้อเสนอแนะจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ด้วยนะคะ
จากทฤษฎีจิตวิทยาต่างๆ และกูรูทั้งหลายก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เราต้องเลี้ยงลูกแบบเพื่อน แล้วถ้าลูกไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราทำไงดี

ในทางปฏิบัติเราก็ได้นำจิตวิทยาต่างๆ มาปรับใช้ โดยเราต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของลูกเราก่อนว่าคืออะไร คนเป็นพ่อแม่ย่อมรู้ดี เมื่อทราบแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาทบทวนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เราต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเราด้วยนะ เพื่อที่จะมาปรับให้ตรงกับลูก สิ่งที่ใช้ได้ผลมาโดยตลอดคือการรับฟังเวลาเขาพูดหรือเขาบอกอะไร หรือความต้องการของเขาไม่ว่าจะเป็นการขอไปเที่ยวกับเพื่อน การอยากได้สิ่งของ จากนั้นนำมาวิเคราะห์เป็นประเด็นว่า เพราะอะไร ไม่ทำได้ไหม หรือไม่มีได้ไหม ให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เมื่อฟังจบแล้ว เราก็วิเคราะห์กลับ ให้เขาเห็นในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน โดยพยายามทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญของความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีความเป็นห่วงจากใจ จากนั้นค่อยๆ เล่าสถานการณ์ของอันตรายต่างๆ ที่จะเกิด ให้เห็นภาพ แล้วใช้คำถามกลับเพื่อให้ลูกแสดงความคิดเห็นในฐานะถ้าเขาเป็นพ่อแม่ และสรุปในฐานะที่เขาเป็นลูก 

ส่วนในเรื่องของความต้องการสิ่งของ เราก็ให้เขาคิดพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่ได้จะเป็นยังไง แล้วค่อยทำความตกลงร่วมกัน เราต้องมีเหตุผลเหมือนกันในการจะให้ หรือไม่ให้สิ่งของเหล่านั้น
กว่าจะเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต มันช่างยากลำบากนัก เราต้องปลูกฝังเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่ยังเล็ก จะได้เหนือยน้อยลงค่ะ และเขาจะเชื่อฟังเรามากขึ้น เพราะเราเองก็รับฟังเหตุผลของเขาเช่นกัน

ดูเพิ่มเติมที่นี่

February 7, 2012

อยากให้ลูกเชื่อฟัง ต้องรู้จักฟังลูกก่อน

ในบ้านคุณมีปัญหาลูกไม่เชื่อฟังบ้างไหม ตอนเด็กๆ ก็ดูเชื่อฟ้งดี พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นกลับไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไร เชื่อเพื่อนเป็นส่วนมาก แล้วเราเป็นพ่อแม่จะแก้ปัญหานี้อย่างไร ไม่ให้ลูกออกนอกลู่นอกทางไปมากกว่านี้ อยากรับฟังข้อเสนอแนะจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ด้วยนะคะ […]
February 6, 2012

เรื่องดีที่แม่อยากเล่า “หญิงหม้ายกับบุตร”

“หญิงหม้ายกับบุตร” ตัวอย่างของความซื่อสัตย์  จากหนังสืออ่านธรรมจริยาเล่ม 5 ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เนื้อหาโดยสรุป           มีหญิงหม้ายสามีตาย ต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง […]
February 2, 2012

โครงการ”เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้”

โครงการลดโลกร้อน “เปลี่ยนกระดาษเป็นต้นไม้” “ลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดทรัพยากร เริ่มเสียก่อนที่ตัวคุณ” 1. หลักการและเหตุผล การปลูกต้นไม้เพื่อให้ […]
August 10, 2011

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เรื่อง            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) วันที่อบรม    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 […]
August 10, 2011

ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เรื่อง            ทิศทางของเศรษฐกิจไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) วันที่อบรม     วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 (เวลา […]
March 24, 2011

ผลไม้ที่คนที่ทำงานรับทำเว็บไซต์ควรจะบริโภคเป็นประจำ

การกินผลไม้ที่มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และนอกจากการกินผลไม้เป็นประจำแล้วการที่เราเลือกกินผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานก็ยิ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการทำงานอย่างเช่นงานรับทำเว็บไซต์ด้วย สำหรับผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานรับทำเว็บไซต์ก็คงจะเป็นผลไม้จำพวกที่มีวิตามินซีสูง เพราะวิตามินซีมีประโยชน์ต่อการมองเห็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจึงเป็นประโยชน์ต่องานชนิดนี้มากถึงมากที่สุด ดังนั้นทุกคนควรคำนึงถึงสุขภาพของตัวเองเพื่อที่จะได้มีแรงทำงานในอนาคตข้างหน้ามากยิ่งขึ้น จึงควรออกกำลังกาย สุขภาพร่างกายในการทำงานรับทำเว็บไซต์ที่ดี แน่นอนว่าต้องดีจากข้างในร่างกายจนถึงภายนอก […]